Ułatwienia dostępu

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Aktualności

Nowe publikacje Katedry Zarządzania Międzynarodowego

Nowe publikacje Katedry Zarządzania Międzynarodowego

W listopadzie 2023 r. ukazały się nakładem Wydawnictwa CeDeWu kolejne dwie monografie naukowe pod redakcją pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego dr Moniki Ziółko i dr Doroty Dziedzic, które corocznie od 2021 roku powstają w ramach współpracy ze studentami kierunku Logistyka międzynarodowa.

Pierwsza z nich pt. Transport kolejowy. Wyzwania i innowacje, jest efektem badań naukowych studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyki „Cargo”. Druga pt. Narzędzia logistyki zwrotnej, jest zbiorem referatów wygłoszonych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania logistyki zwrotnej”, która odbyła się on-line 30.05.2023. Organizatorami konferencji było Koło Naukowe Logistki „Cargo” oraz Stowarzyszenie „AdMeritum”.