Ułatwienia dostępu

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Konferencje

Konferencje

Konferencje i seminaria

Katedra Zarządzania Międzynarodowego organizuje i aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych oraz spotkaniach biznesowych. Poniżej prezentowane są aktualne aktywności Katedry w tym zakresie.