Ułatwienia dostępu

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Publikacje

Publikacje

Transport kolejowy. Wyzwania i innowacje

Redakcja naukowa: Monika Ziółko, Dorota Dziedzic
2023

W listopadzie 2023 r. ukazały się nakładem Wydawnictwa CeDeWu kolejne dwie monografie naukowe pod redakcją pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego dr Moniki Ziółko i dr Doroty Dziedzic, które corocznie od 2021 roku powstają w ramach współpracy ze studentami kierunku Logistyka międzynarodowa. Pierwsza z nich pt. Transport kolejowy. Wyzwania i innowacje, jest efektem badań naukowych studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyki „Cargo”. Druga pt. Narzędzia logistyki zwrotnej, jest zbiorem referatów wygłoszonych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania logistyki zwrotnej”, która odbyła się on-line 30.05.2023. Organizatorami konferencji było Koło Naukowe Logistki „Cargo” oraz Stowarzyszenie „AdMeritum”.

Narzędzia logistyki zwrotnej

Redakcja naukowa: Monika Ziółko, Dorota Dziedzic
2023

W listopadzie 2023 r. ukazały się nakładem Wydawnictwa CeDeWu kolejne dwie monografie naukowe pod redakcją pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego dr Moniki Ziółko i dr Doroty Dziedzic, które corocznie od 2021 roku powstają w ramach współpracy ze studentami kierunku Logistyka międzynarodowa. Pierwsza z nich pt. Transport kolejowy. Wyzwania i innowacje, jest efektem badań naukowych studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Logistyki „Cargo”. Druga pt. Narzędzia logistyki zwrotnej, jest zbiorem referatów wygłoszonych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania logistyki zwrotnej”, która odbyła się on-line 30.05.2023. Organizatorami konferencji było Koło Naukowe Logistki „Cargo” oraz Stowarzyszenie „AdMeritum”.

The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization

Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D.
2020

The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization

The Future of Management. Entrepreneurship, Change and Flexibility

Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D.
2020

The Future of Management. Entrepreneurship, Change and Flexibility