Ułatwienia dostępu

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowany z firmą ROHLIG SUUS Logistics S.A.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 studenci specjalności Logistyka Międzynarodowa mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie realizowanym z firmą Rohlig Suus Logistics S.A. Tematem projektu była  Analiza efektywności krajowej sieci dystrybucji drobnicowej firmy Rohlig Suus Logistics SA.

ROHLIG SUUS Logistics S.A. to jeden z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w kraju. W 2011 r. firma znalazła się wśród trzech największych operatorów w Polsce świadczących usługi w sposób kompleksowy (Rzeczpospolita, Raport LTS). Jest to zarazem jedyna polska  spółka w tym gronie.
ROHLIG SUUS Logistics działa w Polsce od 1989 roku. Firma zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem logistyką i transportem. Realizuje procesy logistyczne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy oraz infrastrukturę magazynową, szczególną wagę przywiązując do profesjonalnej i indywidualnej opieki nad Klientem. W zakresie frachtu morskiego i lotniczego firma współpracuje ściśle z międzynarodową grupą Röhlig & Co.

Po raz kolejny studenci mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z realnymi problemami z obszaru zarządzania
i logistyki, a ich niestandardowe podejście do problemu pozwoliło opracować rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane przez firmę w przyszłości.
Oceny projektów dokonał Pan Łukasz Kuliński, Zastępca Dyrektora krakowskiego oddziału Rohlig Suus Logistics S.A., kóremu bardzo dziękujemy za organizacyjne i merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu. O wysokim poziomie prezentowanych rozwiązań świadczy fakt, że wyłoniono aż dwa zwycięskie zespoły, których członkowie otrzymali narody rzeczowe ufundowane przez firmę.

Był to pierwszy projekt realizowany we współpracy z Rohlig Suus Logistics S.A., jednak dotychczasowe efekty pozwalają założyć, że będzie miał swoją kontynuację w przyszłości.

Projekt z ramienia Katedry nadzoruje mgr Dominika Guja.

Projekt realizowany z Grupą Żywiec Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja

W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 studenci III roku w ramach przedmiotu Logistyka wzięli udział w projekcie organizowanym przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego oraz Grupę Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja, Region Południowo-Wschodni z siedzibą w Krakowie.

Studenci badali firmę w czterech obszarach:

1. ochrona środowiska – gospodarka odpadami w oddziale w Krakowie
2. logistyka – optymalizacja pracy magazynu w oddziale Kraków 
3. logistyka – szanse i zagrożenia związane z transportem zewnętrznym 
4. logistyka – określenie norm czasowych dla wybranych czynności w pracy magazynu 


W ocenie przedstawicieli Grupy Żywiec projekt okazał się sukcesem, wyniki pracy studentów zostały ocenione jako wyjątkowo kreatywne, rzetelnie opracowane oraz znalazły swoje zastosowanie w rzeczywistej optymalizacji magazynu.

Bardzo dziękujemy Panu Robertowi Bębenkowi, Regionalnemu Kierownikowi Personalnemu ds. Komercyjnych za ogromna pomoc, wsparcie merytoryczne i organizacyjne!